•  

 • IX НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ УЧАСНИКІВ РИНКУ СТАЛЕВОГО БУДІВНИЦТВА

   

  ГАЛУЗЬ В ЧАСИ ТУРБУЛЕНТНОСТНОСТІ: ЧИ Є ПРИВОДИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ?

   

  Завдання конференції — створити реальний діалог між замовниками та учасниками галузі, підбити підсумки минулого року та розглянути прогнози розвитку сегмента сталевого будівництва у 2021 році.

   

  Дата та час: 23 лютого 2021, 11:00 – 17:00

  Формат: відкрита онлайн-зустріч

  РЕЄСТРАЦІЯ обов’язкова

   

  Аудиторія конференції: замовники будівництва та девелоперські компанії, виробники та дистриб’ютори сталевого прокату, ЗМК, підприємства з виготовлення ЛСТК, металевої покрівлі та фасадів, постачальники антикорозійних матеріалів і послуг з вогнезахисту, монтажні, будівельні, генпідрядні та проектні організації, архітектурні студії, постачальники обладнання, інструменту і ПО.

   

  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

   

  БЛОК 1. АНАЛІТИКА СЕГМЕНТІВ СТАЛЕВОГО БУДІВНИЦТВА: ПРИВОДИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ  

  11:00-11:20 Будівельний ринок – основні результати 2020 року – представник Міністерства розвитку громад та територій України

  11:20-11:40 Прогнози, очікування та перспективи законодавчого року для галузі та індустрії – Олена Шуляк, Народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

  11:40-12:00 Огляд ринку металу будівельного призначення – Роман Курашев, Директор з маркетингу  Метінвест-Холдинг

  12:00-12:20 Огляд ринку металоконструкцій – Вячеслав Колісник, виконавчий директор Асоціації УЦСБ

  12:20-12:40 Огляд ринку металу з покриттям – Денис Рисухін, директор Metipol

   

  БЛОК 2. НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ РОБОТИ ГАЛУЗІ В ІНТЕРЕСАХ ЗАМОВНИКА НА ПРИКЛАДАХ КЕЙСІВ

  12:40-13:00 Якісний проект – це реально – Артем Білик, науковий консультант Асоціації УЦСБ

  13:00-13:20 Одностадійне проектування — переваги для замовників – Антон Захарченко, директор Бюро36, керівник комітету по несучим конструкціям УЦСБ

  13:20-13:40 Вогнезахист – зміни на краще – Костянтин Калафат, керівник комітету з вогнезахисту сталевих конструкцій УЦСБ

  13:40-14:00 Каркас паралельно з конструкціями покрівлі та фасаду — що виграє замовник — Михайло Штомпель, генеральний директор компаній CKS — Центр Каркасного Будівництва

  14:00-14:20 Ефективна співпраця конструктора з архітектором на стадії концепції – доповідач уточнюється

   

  14:20-15:20 Перерва

   

  БЛОК 3. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

  15:20-15:40 Зміни в нормуванні галузі сталевих конструкцій — Володимир Адріанов, керівник нормативно-технічного комітету УЦСБ

  15:40-16:00 Стандартний складський сортамент — інструмент для замовників та проектантів – Анна Гонтаренко, ГІП УЦСБ

   

  16:20-17:00 Дискусійна панель: ключові проблеми галузі та шляхи вирішення

   

  Запитання спікеру онлайн – оберіть спікера та поставте йому запитання у формі реєстрації на Конференцію. Всі запитання будуть озвучені під час проведення заходу.

   

  Організатор Конференції  –  Асоціація Український центр сталевого будівництва.

  Генеральний партнер – Метінвест

  Медіа-партнери –  Укрметалургпром, ГМК Центр, Металл, Капстроительство, Build Portal, ProfBuild

   

   

   

   

  IX НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

  ОТРАСЛЬ ВО ВРЕМЕНА ТУРБУЛЕНТНОСТНОСТИ: ЕСТЬ ЛИ ПОВОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА?

   

  Задача конференции — создать реальный диалог между заказчиками и участниками отрасли, подвести итоги прошедшего года и рассмотреть прогнозы развития сегмента стального строительства в 2021 году.

   

  Дата и время: 23 февраля 2021, 11:00 — 17:00

  Формат: открытая онлайн-встреча

  РЕГИСТРАЦИЯ обязательная

   

  Аудитория конференции: заказчики строительства и девелоперские компании, производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, предприятия по изготовлению ЛСТК, металлической кровли и фасадов, поставщики антикоррозионных материалов и услуг по огнезащите, монтажные, строительные, генподрядные и проектные организации, архитектурные студии, поставщики оборудования, инструмента и ПО.

   

   

  ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

   

  БЛОК 1. АНАЛИТИКА СЕГМЕНТОВ СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ПОВОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

  11:00-11:20 Строительный рынок — основные результаты 2020 — представитель Министерства развития общин и территорий Украины

  11:20-11:40 Прогнозы, ожидания и перспективы законодательного года для отрасли и индустрии — Елена Шуляк, народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

  11:40-12:00 Обзор рынка металла строительного назначения – Роман Курашев, директор по маркетингу Метинвест-Холдинг

  12:00-12:20 Обзор рынка металлоконструкций — Вячеслав Колесник, исполнительный директор Ассоциации УЦСС

  12:20-12:40 Обзор рынка металла с покрытием — Денис Рисухин, директор Metipol

   

  БЛОК 2. НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА НА ПРИМЕРАХ КЕЙСОВ

  12:40-13:00 Качественный проект — это реально — Артем Билык, научный консультант Ассоциации УЦСС

  13:00-13:20 Одностадийное проектирование — преимущества для заказчиков — Антон Захарченко, директор Бюро 36, руководитель комитета по несущим конструкциям УЦСС

  13:20-13:40 Огнезащита — изменения к лучшему — Константин Калафат, руководитель комитета по огнезащите стальных конструкций УЦСС

  13:40-14:00 Каркас параллельно с конструкциями кровли и фасада — что выигрывает заказчик — Михаил Штомпель, генеральный директор компаний CKS — Центр каркасного строительства

  14:00-14:20 Эффективное сотрудничество конструктора с архитектором на стадии концепции — докладчик уточняется

   

  14:20-15:20 Перерыв

   

  БЛОК 3. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

  15:20-15:40 Изменения в нормировании области стальных конструкций — Владимир Адрианов, руководитель нормативно-технического комитета УЦСС

  15:40-16:00 Стандартный складской сортамент — инструмент для заказчиков и проектировщиков — Анна Гонтаренко, ГИП УЦСС

   

  16:20-17:00 Дискуссионная панель: ключевые проблемы отрасли и пути решения

   

  Вопросы спикеру онлайн — выберите спикера и задайте ему вопрос в форме регистрации на Конференцию. Все вопросы будут озвучены во время проведения мероприятия.

   

  Организатор Конференции –  Ассоциация Украинский центр стального строительства

  Генеральный партнер – Метинвест

  Медиа-партнеры – Укрметалургпром, ГМК Центр, Металл, Капстроительство, Build Portal, ProfBuild

  Сайт принадлежит
  группе изданий «Капстроительство»
  компания ООО «Медиа-Удача»
  since 1999
  Издательство не несёт ответственности за содержание сообщений информационных агенств и может публиковать материалы, не разделяя точку зрения автора.
  Translate by Google »